Ostatnie wydarzenia
baner3

Wielka promocja dla kibiców piłki nożnej i nie tylko!
elektroniczna waga samochodowa za 1 zł +VAT*

 

REGULAMIN PROMOCJI

• Promocja dotyczy umów podpisanych z firmą WAG-POL ŁĘCZYCA i dotyczących zakupu wag samochodowych produkcji firmy WAG-POL ŁĘCZYCA
• Okres trwania promocji rozpoczyna się w momencie oficjalnego otwarcia Mistrzostw Europy 2016 w piłce nożnej.
• Okres promocji kończy się w momencie oficjalnego zamknięcia Mistrzostw Europy 2016 w piłce nożnej.
• Wszystkie umowy dotyczące zakupu elektronicznej wagi samochodowej produkcji firmy WAG-POL ŁĘCZYCA podpisane w trakcie trwania promocji będą brały udział w losowaniu nagrody specjalnej lub jednej z dwóch nagród dodatkowych.
• W przypadku zdobycia przez Polską Reprezentację Piłki Nożnej pierwszego miejsca i tytułu Mistrza Europy w Mistrzostwach Europy we Francji 2016 ze wszystkich umów podpisanych w trakcie trwania Mistrzostw Europy wylosowana będzie jedna umowa , w której aneksem będzie zmieniona cena zakupu jednej wagi na cenę 1 zł + VAT Jest to nagroda specjalna czyli zakup jednej nowej elektronicznej wagi     samochodowej z montażem i legalizacją pierwotną (oceną zgodności) za cenę 1 zł + VAT.
• W przypadku zdobycia przez Polską Reprezentację Piłki Nożnej drugiego miejsca   i tytułu Wicemistrza Europy w Mistrzostwach Europy we Francji 2016 ze wszystkich umów podpisanych w trakcie trwania Mistrzostw Europy wylosowana będzie jedna umowa , w której aneksem będzie zmieniona cena zakupu jednej wagi. Nowa cena będzie obniżona o 50% wartości. Jest to pierwsza nagroda dodatkowa czyli zakup jednej nowej elektronicznej wagi samochodowej z montażem i legalizacją pierwotną (oceną zgodności) za cenę z 50% upustem.
• W przypadku zdobycia przez Polską Reprezentację Piłki Nożnej trzeciego miejsca w Mistrzostwach Europy we Francji 2016 ze wszystkich umów podpisanych w trakcie trwania Mistrzostw Europy wylosowana będzie jedna umowa , w której aneksem będzie zmieniona cena zakupu jednej wagi. Nowa cena będzie obniżona o 30% wartości. Jest to druga nagroda dodatkowa czyli zakup jednej nowej elektronicznej wagi samochodowej z montażem i legalizacją pierwotną (oceną zgodności) za cenę z 30% upustem.
• Losowanie odbędzie się w Łęczycy w terminie do trzech dni od oficjalnego zakończenia Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej we Francji 2016.
• O dokładnym terminie losowania Zamawiający będą poinformowani oficjalnie natychmiast po  oficjalnym zakończeniu Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej we Francji 2016.
• W przypadku niespełnienia przez polską reprezentację któregoś z warunków ( 1, 2, lub 3 miejsce) nagroda przechodzi na kolejne Mistrzostwa Europy.

inż. Przemysław Żmudowski
właściciel