Co wybrać?

MY PROPONUJEMY PAŃSTWO WYBIERACIE

RODZAJ WAGIPOMOST STALOWO – ŻELBETOWY PREFABRYKOWANY

Model SB

POMOST ŻELBETOWO –STALOWY

Model B

POMOST STALOWY

Model S

POSADOWIENIEWersja najazdowa ok. 35 cm wysokości lub zagłębiona 42 cm zagłębienia.Wersja najazdowa ok. 35 cm wysokości lub zagłębiona 42 cm zagłębienia.Wersja najazdowa ok. 35 cm wysokości lub zagłębiona 42 cm zagłębienia.
FUNDAMENT2,3,4 lub 5 ław żelbetowych wylewanych na placu budowy zgodnie ze sztuką budowlaną.Ławy wykonane są z betonu B 20 a ich ilość uzależniona jest od długości wagi oraz warunków w jakich waga pracuje.Dla wersji najazdowej dodatkowo dwa najazdy żelbetowe wykonywane na placu budowy z dopasowaniem do istniejących warunków terenowych.2,3,4 lub 5 ław żelbetowych wylewanych na placu budowy zgodnie ze sztuką budowlaną.Ławy wykonane są z betonu B 20 a ich ilość uzależniona jest od długości wagi oraz warunków w jakich waga pracuje.Dla wersji najazdowej dodatkowo dwa najazdy żelbetowe wykonywane na placu budowy z dopasowaniem do istniejących warunków terenowych.2,3,4 lub 5 ław żelbetowych wylewanych na placu budowy zgodnie ze sztuką budowlaną l.Ławy wykonane są z betonu B 20 a ich ilość uzależniona jest od długości wagi oraz warunków w jakich waga pracuje.Dla wersji najazdowej dodatkowo dwa najazdy żelbetowe wykonywane na placu budowy z dopasowaniem do istniejących warunków terenowych lub najazdy stalowe.Dodatkowo możliwość instalacji wagi na wypoziomowanym utwardzonym podłożu.
POMOST WAGOWYKonstrukcja stalowa skręcana za pomocą śrub wytrzymałościowych w miejscu montażu.Sztywność konstrukcji zapewniają dwa dźwigary główne i zespół poprzeczek zaprojektowanych tak, że transport i montaż wagi nie wymagają skomplikowanych środków transportu.Konstrukcja nie posiada żadnych profili zamkniętych oraz pokryta jest warstwami farb podkładowych i nawierzchniowych co powoduje, że jest odporna na korozję.Powierzchnię jezdną pomostu stanowią płyty żelbetowe wykonane jako prefabrykaty i dostarczane na miejsce montażu razem z konstrukcją.Segmentowana stalowa rama spawana z elementami podparcia tensometrów.Dno segmentów wykonane z blachy gładkiej lub trapezowej z systemem usztywnień.W segmenty montowane kraty zbrojenia. Całość wypełniana na miejscu budowy betonem z chemicznymi dodatkami uszlachetniającymiSegmentowa stalowa konstrukcja spawana pokryta blachą żeberkową. Konstrukcja nie posiada żadnych profili zamkniętych oraz pokryta jest warstwami farb podkładowych i nawierzchniowych co powoduje, że jest odporna na korozję.Pomost składany jest na miejscu montażu z gotowych, lekkich segmentów, które łączone są za pomocą zamków ustalających.Pomost jezdny stanowią dwa pasy o szerokości 1 m każdy (z możliwością pokrycia środka wagi)Istnieje możliwość wykonania najazdów stalowych zintegrowanych z pomostem w taki sposób, że waga staje się „przenośną”.
ELEKTRONICZNY UKŁAD POMIAROWYDowolne zgodne z życzeniem Inwestora przetworniki posiadające certyfikat zgodności OIML lub certyfikat badań według normy EN45501.
MIERNIK WAGOWYRhewa. Prosty w obsłudze miernik posiadający czytelny wyświetlacz wyniku ważenia i foliowaną klawiaturę. Możliwości techniczne miernika łatwa i przyjemna obsługa całego procesu ważenia,data i godzina ważenia umieszczona na wydruku,wprowadzenie na wydruku nazwy firmy,automatyczne zerowanie wagi,ręczne zerowanie wagi,podłączenie drukarki,podłączenie zewnętrznego wyświetlacza wyniku ważenia,podłączenie komputera PC.
ZALETY· Możliwość instalacji w każdym terenie,· Lekka konstrukcja,· Trwała powierzchnia jezdna· Szybki montaż i demontaż,· Łatwy transport,· Łatwość utrzymania czystości pod pomostem,· Cena· Trwała powierzchnia jezdna· Możliwość instalacji w każdym terenie,· Lekka konstrukcja,· Szybki montaż i demontaż,· Łatwy transport,